Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 26/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số giảm giá hợp đồng theo các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 26/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 11/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng hệ số giảm giá HĐ theo các Thông tư của Bộ XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Trả lời Văn bản số 53/SKH-TĐDA ngày 22/01/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về áp dụng hệ số giảm giá hợp đồng khi thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện chủ trương chế độ chính sách của Nhà nước khi tiền lương, giá cả nguyên liệu, vật liệu thay đổi, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư (Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008) hướng dẫn điều chỉnh dự toán, giá hợp đồng xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Căn cứ nội dung của các Thông tư chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá trị hợp đồng. Về nguyên tắc nếu trong hợp đồng được ký kết giữa các bên có nội dung giảm giá thì chi phí xây dựng bổ sung do điều chỉnh giá cũng phải áp dụng hệ số giảm giá này (trừ trường hợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì hai bên tiến hành thoả thuận để bổ sung vào hợp đồng ký kết làm cơ sở điều chỉnh giá trị hợp đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc trao đổi với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 26/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số giảm giá hợp đồng theo các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40