Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2598/BXD-KHTC về việc điều chỉnh dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2598/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2598/BXD-KHTC
V/v: điều chỉnh dự toán

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 166/XDMT ngày 15/12/2008 của Trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây về việc xin điều chỉnh dự toán. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền phê duyệt dự toán điều chỉnh: Căn cứ các quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; việc điều chỉnh dự toán không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư. Do đó, Trường Cao đẳng Xây dựng Miền tây chủ động xem xét, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho phù hợp, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây cần nghiên cứu các quy định của Thông tư để áp dụng cho phù hợp, đúng quy định.

3. Đối với các phần việc phát sinh trong quá trình thực hiện gói thầu xây lắp nhà tổng hợp 9 tầng đã được Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thống nhất: Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Trường bổ sung các chi phí này đảm bảo nguyên tắc việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án. Trường chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán phát sinh theo đúng quy định.

4. Về chi phí tư vấn giám sát: Trường Cao đẳng xây dựng Miền Tây căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã được ký kết giữa hai bên để điều chỉnh cho phù hợp và đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC. (A5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2598/BXD-KHTC về việc điều chỉnh dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135