Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 258/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 05/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 258/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn Điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007.

 

Kính gửi : Công ty TNHH xổ số kiến thiết – UBND tỉnh Tây Ninh

Trả lời văn bản số 29/CVXS ngày 9/11/2007 và văn bản số 30/CVXS ngày 12/11/2007 của Công ty TNHH xổ số kiến thiết - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn Điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt thực hiện theo các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan. Trường hợp cần thiết Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo các qui định tại Điều 36 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ phải được Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Khi Điều chỉnh tổng dự toán làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt mà tổng dự toán sau khi Điều chỉnh > 7 tỷ đồng (vượt mức qui định được lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật) thì việc có phải lập lại Dự án đầu tư xây dựng công trình hay không là do Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 258/BXD-KTTC ngày 05/12/2007 về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.694

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!