Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2549/BXD-PTĐT năm 2016 cho ý kiến hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2549/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/BXD-PTĐT
V/v cho ý kiến hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2466/UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng gồm 06/13 đơn vị hành chính của huyện Mỹ Hào đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Quyết định số 1588/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ nội dung Công văn số 2466/UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên, khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào có ranh giới bao gồm toàn bộ huyện Mỹ Hào.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá chất lượng khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận phân loại đô thị theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (để t/h);
- Lưu VT, Cục PTĐT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2549/BXD-PTĐT năm 2016 cho ý kiến hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54