Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2506/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2506/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2506/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 706/SXD-NĐ ngày 26/10/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, thì đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoàn chỉnh phải có nội dung thiết kế đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án, vì vậy định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại Bảng số 4, mục III, phần II Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng đã bao gồm chi phí để thực hiện việc thiết kế đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án; tuỳ theo nhiệm vụ của từng đồ án mà chi phí để thực hiện cho công việc này khác nhau.

Trường hợp khi lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị mà tổ chức lập đồ án quy hoạch phải thuê thiết kế đô thị hoặc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án thì chi phí được xác định bằng cách lập dự toán theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD hoặc vận dụng tỷ lệ định mức chi phí do cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực hoặc mức của những đồ án quy hoạch tương tự đã thực hiện. Nội dung lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thực hiện theo mục III phần II của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2506/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144