Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 25/BXD-KHTC trả lời Sở Xây dựng Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 25/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 24/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/BXD-KHTC
V/v trả lời Sở Xây dựng Lào Cai

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/SXD-KTXD ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng Lào Cai về việc đề nghị Bộ Xây dựng giúp đỡ kinh phí thực hiện đánh giá tính chất cơ lý hóa của các mỏ vật liệu xây dựng và xây dựng định mức bê tông tại chỗ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhất trí về sự cần thiết thực hiện việc đánh giá tính chất cơ lý hóa của một số mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai để có cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thi công công trình xây dựng và hiệu quả quản lý chi phí đầu tư.

2. Về nguồn vốn thực hiện: Theo quy định của Luật Ngân sách, đề nghị Sở Xây dựng Lào Cai đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để được bố trí kinh phí thực hiện các công việc nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng Lào Cai trực tiếp liên hệ với các đơn vị liên quan như: Viện Kinh tế xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Lào Cai báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét quyết định và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Sơn;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 25/BXD-KHTC trả lời Sở Xây dựng Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202