Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2476/BXD-KTXD về việc định mức dự toán công trình và tính toán bù lún san lấp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2476/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2476/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công trình và tính toán bù lún san lấp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 882/SXD-XDCB ngày 23/9/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về định mức dự toán công trình và tính toán bù lún san lấp. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác đắp cát công trình bằng máy (mã hiệu AB.66000) quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng được định mức cho công tác đắp cát có sẵn tại nơi đắp (chưa bao gồm hao hụt trong quá trình vận chuyển cát đến nơi đắp). Chủ đầu tư căn cứ phương án vận chuyển cát đến công trình để tổ chức xác định mức hao hụt trong quá trình vận chuyển.

2. Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 ; Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ; văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007). Tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, định mức được ban hành (hoặc công bố), điều kiện thực tế của công trình để xác định khối lượng xây dựng (bao gồm cả khối lượng bù lún) làm cơ sở cho việc quản lý chi phí xây dựng công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2476/BXD-KTXD về việc định mức dự toán công trình và tính toán bù lún san lấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.975
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77