Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2455/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu, phát huy nội lực Của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2455/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2455/BXD–HĐXD
V/v chỉ định thầu, phát huy nội lực Của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7407/VPCP-KTN ngày 22/10/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu, phát huy nội lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghiên cứu văn bản số 7958/DKVN-HĐQT ngày 09/10/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý xem xét cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được chỉ định thầu các đơn vị có đủ điều kiện năng lực để thực hiện các dự án dịch vụ dầu khí chuyên ngành do Tập đoàn đầu tư.

2. Những nội dung quy định tại Điều 54 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (nay là Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009) là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, căn cứ vào quy mô, tính chất và yêu cầu của từng dự án Thủ tướng Chính phủ có thể xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Điều này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2455/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu, phát huy nội lực Của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106