Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2435/BXD-HĐXD về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2435/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2435/BXD-HĐXD
V/v: Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 349/KCN-QHMT ngày 12/10/2009 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 59 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình số 38/2009/QH12 được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 19/6/2009 thì ... " người quyết định đầu tư tự chịu  trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung khác của dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để phê duyệt dự án; trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở". Như vậy việc thẩm định thiết kế cơ sở thuộc trách nhiệm của người quyết định đầu tư và được thực hiện khi thẩm định dự án đầu tư; các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo thẩm quyền hoặc khi người quyết định đầu tư thấy cần thiết.

Việc lấy ý kiến (không phải thẩm định) thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 7 phần III Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế; trách nhiệm tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thuộc Sở Xây dựng địa phương khi có đề nghị của đơn vị đầu mối thẩm định dự án. Nội dung tham gia ý kiến thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD tỉnh Bắc Giang
- Lưu: VP, HĐXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2435/BXD-HĐXD về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77