Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 24/BXD-GĐ năm 2017 về hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 24/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Lâm
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/BXD-GĐ
V/v hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3320/VEC-QLKT ngày 06/10/2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Các điều khoản về bảo hành, thời gian bảo hành công trình được chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận thể hiện trong Hợp đồng xây dựng, trong đó thời gian bảo hành không ít hơn quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình xảy ra hư hỏng thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của Hợp đồng xây dựng thì nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa. Thời gian bảo hành tiếp theo đối việc bảo hành của nhà thầu thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong Hợp đồng xây dựng hoặc trước khi nghiệm thu việc thực hiện bảo hành.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa làm cơ sở để Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đ
ể b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 24/BXD-GĐ năm 2017 về hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.118

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217