Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2381/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2381/BXD-KTXD
V/v: Hành nghề của các cá nhân chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 288/TB-SXD ngày 05/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu xin ý kiến về việc hành nghề của các cá nhân chưa được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá trước ngày nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ có hiệu lực. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phạm vị hành nghề của các cá nhân chưa được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng trước thời điểm Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Điều 16 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng. Các nội dung công việc đã tham gia được tính là kinh nghiệm của các cá nhân khi xem xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá.

Sở xây dựng tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. Tr06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2381/BXD-KTXD ngày 25/11/2010 về hành nghề của cá nhân chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.223

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!