Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2380/BXD-KTQH triển khai các quy hoạch chi tiết trong quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2380/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2380/BXD-KTQH
V/v triển khai các quy hoạch chi tiết trong quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Liên danh tư vấn PPJ và tư vấn trong nước khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị báo cáo Chính phủ lần 3.

Theo thông báo số 279/TB-VPCP ngày 08/9/2009 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo lần 2); và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6551/VPCP- KTN ngày 22/9/2009 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ trì, khẩn trương triển khai một số công việc sau:

- Lập kế hoạch, triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết các đô thị vệ tinh, khu trung tâm hiện hữu, chuỗi đô thị mới nằm trong khu vực từ vành đai 3 đến vành đai 4; điều chỉnh và khớp nối đồng bộ các đồ án, dự án đã và đang triển khai đảm bảo hoàn chỉnh, thống nhất trong tổng thể phát triển đô thị;

- Rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động làm việc với Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), Liên danh tư vấn PPJ và tư vấn trong nước để cập nhật số liệu và thông tin liên quan.

Trong quá trình triển khai các công việc nêu trên, rất mong UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để đảm bảo phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và tiến độ báo cáo Chính phủ lần 3 (dự kiến từ 20 đến 25 tháng 11 năm 2009).

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở QHKT, Viện QHXD Hà Nội;
- Cục PTĐT, Viện KTQH;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2380/BXD-KTQH triển khai các quy hoạch chi tiết trong quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78