Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2371/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2371/BXD-KTQH
V/v Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: ………………………………………

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định việc sử dụng số kinh phí được Quốc hội quyết định để hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, hỗ trợ cho các địa phương vốn Quy hoạch xây dựng.

Để có cơ sở thẩm định việc sử dụng nguồn vốn nói trên và tiếp tục xem xét việc bố trí vốn hỗ trợ cho các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch sử dụng kinh phí thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 478/QĐ-TTg. Nội dung báo cáo bao gồm: Tên nhiệm vụ, dự án quy hoạch; quy mô; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

2. Lập kế hoạch triển khai các dự án quy hoạch xây dựng trong năm 2011 trên địa bàn. Trong đó ưu tiên các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các xã chưa có quy hoạch xây dựng đối với các xã thuộc chương trình giảm nghèo bền vững đối với huyện có tỷ kệ hộ nghèo cao (theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ); các xã thuộc các chương trình 134, 135; các xã trong cận đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn); các xã trong khu vực có động lực phát triển cao khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, các xã có quốc lộ đi qua; các xã thuộc các khu vực hải đảo và dọc biên giới.

Đề nghị Quý Ủy ban khẩn trương thực hiện và gửi Báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 05/12/2010 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KHTC;
- Lưu VT, Vụ KTQH. (PDM 03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2371/BXD-KTQH ngày 24/11/2010 thực hiện Quyết định 478/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!