Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2370/BXD-KTQH góp ý Đề án điều chỉnh bổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh An Giang đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2370/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2370/BXD-KTQH
V/v: Góp ý Đề án điều chỉnh bổ sung một số KCN của tỉnh An Giang đến năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 7476/BKH-QLKKT ngày 30/9/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến về Đề án điều chỉnh, bổ sung một số KCN của tỉnh An Giang đến năm 2020, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thống nhất nguyên tắc về sự cần thiết hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và vùng trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên cần làm rõ các vấn đề sau:

1) Về các khu công nghiệp mở rộng:

a) Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú mở rộng 150 ha (khu công nghiệp hiện hữu là 67 ha):

- Cần có cam kết đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải giai đoạn I trước khi triển khai thực hiện và thu hút đầu tư giai đoạn II;

- Hiện trạng là đất trồng lúa, vì vậy cần có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển đổi đảm bảo yêu cầu về an ninh lương thực.

b) Khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành mở rộng 150 ha (khu công nghiệp hiện hữu là 131,7 ha):

- Cần thuyết minh rõ tình hình đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, để làm cơ sở xem xét việc mở rộng;

- Hiện trạng là đất trồng lúa, vì vậy cần có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển đổi đảm bảo yêu cầu về an ninh lương thực.

c) Khu công nghiệp Vàm Cống, TP Long Xuyên mở rộng thêm 300 ha (khu công nghiệp hiện hữu gần 200 ha):

- Cần thuyết minh rõ tình hình đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, để làm cơ sở xem xét việc mở rộng.

2) Về khu công nghiệp thành lập mới: khu công nghiệp Hội An, huyện Chợ Mới có quy mô 100 ha:

- Bổ sung căn cứ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang (bản đồ vị trí, mối quan hệ vùng, mạng lưới đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung: giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và làm rõ sự phù hợp với quy hoạch này;

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp và yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2370/BXD-KTQH góp ý Đề án điều chỉnh bổ sung một số khu công nghiệp của tỉnh An Giang đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


905
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33