Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2342/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2342/BXD-KTTC
V/v: Định mức chi phí khảo sát, thiết kế đường cao tốc - Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT.

Hà Nội, ngày  02  tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 6123/CV-ĐT ngày 18/10/2007 của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam về định mức chi phí khảo sát, thiết kế đường cao tốc - Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 09/08/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, trong quy chế đã quy định thẩm quyền quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài, quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nội dung chi phí), quản lý hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài...Vì vậy, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của quy chế này.

Theo quy chế trên thì: Việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn thực hiện dự án Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT thuộc thẩm quyền của Người quyết định đầu tư.

2. Về chi phí khảo sát xây dựng:

- Chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành công việc khảo sát theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát do Nhà nước ban hành. Chi phí khảo sát xây dựng xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngày 13/6/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Đối với công trình có các công tác xây dựng và lắp đặt mới chưa hoặc có nhưng chưa phù hợp với biện pháp, Điều kiện thi công thực tế tại công trình việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm 3,4 và 6 Điều 13 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2342/BXD-KTTC ngày 02/11/2007 về việc định mức chi phí khảo sát, thiết kế đường cao tốc - Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80