Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2337/BXD-KTQH Góp ý dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2337/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2337/BXD-KTQH
V/v Góp ý dự thảo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3290/BNN-KTHT ngày 09/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị góp ý cho dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung của Đề cương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị xem xét và bổ sung một số nội dung như sau:

- Cần đánh giá 11 chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang thực hiện về hiệu quả, phương thức thực hiện để rút ra kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

- Đối với “Nội dung 2:Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường trên địa bàn xã (quy hoạch xây dựng nông thôn)” phần IV mục 1, và “Nội dung 3: Dự án quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có…”: Các nội dung này đều nằm trong nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn phải thể hiện. Nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2009.

Thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Xây dựng đã xây dựng “Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2010 đến 2015” và kiến nghị sử dụng nguồn vốn thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có ý kiến tại văn bản số 5594/BNN-KTHT ngày 07/10/2009. Do đó, đối với nội dung 2 và 3, đề nghị bổ sung các nội dung của “Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2010 đến 2015”.

- Đối với “Nội dung 4: Xây dựng các văn bản pháp lý cần thiết để quản lý thực hiện quy hoạch trên địa bàn xã” phần IV mục 1: cần phải phân công rõ nhiệm vụ quản lý và thực hiện cụ thể nội dung này theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các Bộ, ngành.

- Việc thể hiện các nội dung quy hoạch 1, 2, 3 trên 01 bản đồ khó thực hiện đối với đồ án quy hoạch xây dựng. Việc thể hiện bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, sửa đổi, bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTQH. (PDM 03)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2337/BXD-KTQH Góp ý dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.301
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202