Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT ban hành Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2336/SQHKT-QHC&HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2336/SQHKT-QHC&HT
V/v ban hành Quy trình thẩm định QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận huyện

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHCT XDĐT) và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TPHCM, tại điều 14 mục 2, khoản d có quy định “Ủy ban nhân dân quận – huyện thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt”;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP tại công văn số 3699/UBND-ĐTMT ngày 12/06/2008 về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000, Sở Quy hoạch Kiến trúc có ý kiến như sau:

+ Ban hành quy trình thẩm định QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 áp dụng tại UBND các quận, huyện gồm nội dung: (Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã bàn giao tài liệu cho UBND các quận, huyện tại buổi tập huấn công tác thẩm định vào ngày 28/5/2008)

- Quy trình thẩm định hồ sơ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Các mẫu phiếu thụ lý hồ sơ trong quá trình thẩm định.

- Các mẫu biên bản họp hội đồng nhánh quy hoạch, biên bản hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ.

- Các mẫu văn bản, tờ trình kết quả thẩm định của phòng Quản lý đô thị.

- Các mẫu văn bản và quyết định phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 của UBND các quận, huyện.

+ Kể từ ngày 1/6/2008, UBND quận, huyện chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc đối với dự án nhà ở và thẩm định, phê duyệt QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin chuyển đến UBND quận huyện nội dung ý kiến nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTP: PCT/TT; PCT/ĐT
- VPUB: PVP/ĐT;
- Sở XD, KHĐT; TN-MT; TC; GTCC
- Lưu: HC, QHC&HT; QHKV1; KV2; KTT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT ban hành Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.071
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162