Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 233/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 20/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 233/BXD-HTKT
V/v: Phúc đáp văn bản số 668/BKH-KTĐN của Bộ KHĐT về xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  668/BKH-KTĐN của Bộ KHĐT đề nghị tập hợp nhu cầu hỗ trợ của các dự án liên quan đến việc xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB.

Hiện tại, Bộ Xây dựng không quản lý trực tiếp các Hợp đồng xây lắp vay vốn WB. Với vai trò điều phối, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ngân hàng Thế giới chấp thuận cho các Hợp đồng xây lắp EPC số BĐ1, BĐ2, BĐ3, BĐ4 của Tiểu dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định thuộc Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam (P073763) vay vốn Ngân hàng Thế giới được đưa vào danh sách xem xét nhận hỗ trợ xử lý tác động của lạm phát với một số lý do như sau:

- Các Hợp đồng nêu trên là hợp đồng xây lắp theo giá cố định.

- Thời gian trao thầu vào tháng 4/2006, nhưng cho đến tháng 10/2006 các nhà thầu mới nhận được khoản tạm ứng đầu tiên và bắt đầu thực hiện do việc chuyển đổi Quỹ Hỗ trợ phát triển thành Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

- Đây là Hợp đồng xây lắp theo hình thức tổng thầu thiết kế và thi công (EPC), thời gian triển khai các công việc thi công chủ yếu được thực hiện vào cuối năm 2007 và trong năm 2008 sau khi thiết kế được các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tiểu dự án tại Bình Định là dự án thực hiện thí điểm mô hình đầu tư và quản lý mới nên đã gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn và rất cần sự  hỗ trợ kịp thời.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Bình Đình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của nhà tài trợ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
Như trên.
UBND tỉnh Bình Định
Lưu VP, HTKT, KHTC, KTXD, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 233/BXD-HTKT ngày 20/02/2009 về việc phúc đáp văn bản số 668/BKH-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.529

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!