Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2311/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2311/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 58/TTXD ngày 02/3/2010 và văn bản số 309/TTXD-CN ngày 22/12/2009 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận. Về những nội dung liên quan đến hai văn bản này, Vụ Quản lý hoạt động xây dựng đã trao đổi, hướng dẫn nhiều lần với Thanh tra Sở Xây dựng. Tuy nhiên, theo đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng cần có ý kiến trả lời bằng văn bản của Bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Về văn bản số 58/TTXD:

1. Trường hợp ông Nguyễn B:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quyết định 12), cá nhân giám sát thi công cho chủ đầu tư hoặc của các tổ chức tư vấn giám sát phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quyết định 12 thì từ ngày 01/01/2006 cá nhân khi hành nghề giám sát phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Quyết định 12. Như vậy, nếu từ ngày 01/01/2006 đến năm 2008 ông Nguyễn B thực hiện việc giám sát thi công xây dựng cho chủ đầu tư mà chưa có chứng chỉ hành nghề là không đúng với quy định hiện hành và thời gian giám sát này không được coi là thời gian có kinh nghiệm để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Trường hợp ông Lê D:

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 12, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát là cá nhân phải có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 5 năm. Nếu kinh nghiệm của ông Lê D mới có 4 năm thì chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp ông Nguyễn A:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, có kinh nghiệm tham gia thiết kế tối thiểu 5 năm. Nếu ông Nguyễn A được cấp bằng tốt nghiệp đại học tháng 8/2008 thì thời gian có kinh nghiệm để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề chỉ được tính từ tháng 8/2008. Như vậy, nếu năm 2009 ông Nguyễn A nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế là chưa đủ điều kiện theo quy định hiện hành để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

4. Trường hợp bà Nguyễn T:

Nếu bà Nguyễn T nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát vào tháng 7/2009 thì việc xem xét cấp chứng chỉ hành nghề căn cứ theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ. Trường hợp của bà Nguyễn T được giải thích tương tự như đối với trường hợp của Nguyễn B nêu trên và cũng chưa đủ điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

II. Về văn bản số 309/TTXD-CN:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, khi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức căn cứ vào năng lực hành nghề của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm của tổ chức đó và năng lực tài chính, máy móc thiết bị thi công.

- Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với cá nhân theo quy định của pháp luật Lao động, có thể theo thời gian nhất định để thực hiện một công việc nào đó hoặc có thể không xác định thời gian.

- Về kinh nghiệm của tổ chức phải căn cứ vào công việc tổ chức đó đã thực hiện phù hợp với loại và cấp công trình mà tổ chức sẽ tham gia dự thầu.

- Theo quy định tại Phụ lục số 1 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ thì công trình trạm BTS thuộc danh mục công trình dân dụng. Do vậy, theo quy định hiện hành nếu Công ty cổ phần xây dựng Gia Anh đã thực hiện ít nhất 2 công trình trạm BTS cấp IV thì được tham gia dự thầu các công trình dân dụng khác cấp III theo quy định tại phụ lục số 1 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Tuy nhiên, để thực hiện được các công trình này, Công ty cổ phần xây dựng Gia Anh phải đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hoặc hồ sơ yêu cầu (trong trường hợp chỉ định thầu) và các quy định khác của pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2311/BXD-HĐXD ngày 18/11/2010 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.471

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!