Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2298/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2298/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2298/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Hội Xây dựng Gia Lai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 17/HXD-CV ngày 23/9/2009 của Hội Xây dựng Gia Lai về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng là chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán (như phụ lục hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP) trên cơ sở nội dung công việc chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án lấy từ nguồn chi phí quản lý dự án tại văn bản số 1751/BXD-VP.

2. Tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm nhiều công việc tư vấn, tại văn bản số 1751/BXD-VP chỉ định mức cho một số công việc tư vấn. Do đó đối với công việc tư vấn chưa có định mức, thì chi phí được xác định bằng cách lập dự toán căn cứ vào nội dung công việc tư vấn thực hiện, trình độ năng lực các chuyên gia của tổ chức tư vấn, các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan.

3. Đối với công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình để trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp cần thiết thì chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Chi phí thẩm tra thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Hội Xây dựng Gia Lai căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2298/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155