Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2284/BXD-KHTC chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án tái định cư tại chỗ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2284/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2284/BXD-KHTC
V/v: Bộ Xây dựng chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án tái định cư tại chỗ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 21/8/2009 về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 08/10/2009 về việc giao UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư dự án tái định cư tại chỗ bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư thuộc dự án thành phần “Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư QG-HN01”.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên, tạo tiền đề cho việc thực hiện các dự án thành phần khác, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng được thực hiện cơ chế chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và thi công xây dựng của dự án tái định cư tại chỗ thuộc dự án thành phần “ Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư QG-HN01”.

Bộ Xây dựng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- BQLĐHQGHN
- Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất
- Lưu VP,KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2284/BXD-KHTC chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án tái định cư tại chỗ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


853
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236