Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2271/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2271/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty xây dựng công trình hàng không - ACC

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1028/CV-ACC ngày 26/10/2010 của Công ty xây dựng công trình hàng không – ACC về việc hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu đối với hợp đồng thi công xây dựng như đã nêu trong công văn số 1028/CV-ACC ngày 26/10/2010 (gói thầu số 3 và gói thầu số 4) thuộc phạm vi đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 thì các loại vật liệu: mastic, backerrod, ống nhựa, giấy dầu, vải địa kỹ thuật, sơn các loại... ngoài 13 loại đã nêu trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD sử dụng vào việc thi công xây dựng các gói thầu nêu trên, Nhà thầu kiến nghị với Chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc quyết định việc điều chỉnh giá của các loại vật liệu này làm cơ sở cho việc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán.

2. Việc căn cứ vào giá trong hoá đơn, chứng từ hợp lệ (theo quy định của Bộ Tài chính), phù hợp với mặt bằng giá thị trường để điều chỉnh giá hợp đồng như nêu trong công văn số 1028/CV-ACC ngày 26/10/2010 là đúng quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Với nội dung trên, Công ty xây dựng công trình hàng không - ACC tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Cảng hàng không Miền Bắc;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2271/BXD-KTXD ngày 15/11/2010 hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.895

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!