Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 224/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 224/BXD-QLN
V/v: tập huấn xây dựng chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
- Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

 

Thực hiện nội dung Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các địa phương sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định.

Để giúp các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ của các Sở Xây dựng trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu và tính toán các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. Đề nghị Sở Xây dựng các địa phương gửi danh sách cán bộ tham gia tập huấn về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng trước ngày 25/02/2011 (Thời gian tổ chức tập huấn dự kiến trong tháng 03/2011 và sẽ thông báo sau).

(Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Việt Dũng – Chuyên viên phòng Quản lý thị trường bất động sản – Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại: (04) 3974 1244, fax: (04) 3821 5208)

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Viện Kinh tế xây dựng (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/BXD-QLN ngày 18/02/2011 về tập huấn xây dựng chỉ số đánh giá thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.697

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!