Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 224/BXD-KHCN xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 224/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 21/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/BXD-KHCN
V/v: Xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư số 11/2009/TT-BXD.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/CV-HH ngày 09/01/2012 của Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam đề nghị xem xét một số điểm tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành ngày 18/6/2009. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/9/2007, Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cần có Bản mô tả chung (đặc điểm, tính năng, công dụng,…), không quy định phải có Bản mô tả chi tiết sản phẩm, hàng hóa. Đối với kính gia công dù có đặc thù đa dạng về kích thước, màu sắc hay chiều dày, thực tế cần kiểm tra chất lượng thông qua các chi tiết khuyết tật ngoại quan và sai lệch về kích thước để tuân thủ quy định tại Điều 4 và Điều 3 ở Thông tư số 11/2009/TT-BXD.

Về đề nghị “Doanh nghiệp nhập khẩu được tạm giải phóng hàng, đưa về kho tự bảo quản,sau khi có kết quả thực nghiệm thì xuất trình và làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai”, Bộ Xây dựng không chấp thuận vì 2 lý do sau: Thứ nhất, kính xây dựng là một hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cao trong sử dụng, vì vậy cần quản lý chặt chẽ về chất lượng; Thứ hai, Bộ Xây dựng đang triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có nội dung về hạn chế nhập siêu. Do vậy, Quý Hiệp hội cần chỉ đạo các Doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện nghiêm chỉnh quy định hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng.

Sau nữa, Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam cần nghiên cứu văn bản hiện hành về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng là QCVN16:2011/BXD (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng), cụ thể tại QCVN 16-2:2011/BXD, để hướng dẫn các hội viên thực hiện và có chủ động hơn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Vụ VLXD (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHCN&MT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/BXD-KHCN xem xét đề nghị điều chỉnh Thông tư 11/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36