Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2228/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2228/BXD-VP
V/v: Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1201/TNHN ngày 26/10/2010 của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo cơ chế quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng đã công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô tại văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 làm cơ sở để các địa phương vận dụng, áp dụng. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và phương tiện thiết bị để hoàn thành các công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Định mức được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình áp dụng các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng riêng cho một số địa phương cũng như ban hành áp dụng chung cho toàn quốc.

2. Cấp bậc thợ trong định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị được xác định trên cơ sở cấp bậc thợ bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Số lượng và cấp bậc của các công nhân tham gia thực hiện một loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị được bố trí theo yêu cầu kỹ thuật (cấp bậc công việc) của loại công tác đó. Mặt khác, cấp bậc thợ trong định mức còn được tính toán dựa trên cơ sở số liệu liên quan đến việc sử dụng lao động thực tế của các địa phương trong công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước Hà Nội có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VKT, Kh.06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2228/BXD-VP ngày 09/11/2010 về định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.033

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!