Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2217/VPCP-CN về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án thủy điện Bắc Hà, Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2217/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2217/VPCP-CN
V/v Chuyển đổi chủ đầu tư Dự án TĐ Bắc Hà, Lào Cai

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;
- Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI).

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI), Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Licogi 14 (công văn số 34/TTr-LICOGI - BVSC - LICOGI14 ngày 13 tháng 3 năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2541/BCT-NL ngày 01 tháng 4 năm 2008) về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án thủy điện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Cho phép chuyển chủ đầu tư Dự án thủy điện Bắc Hà từ Tổng công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) sang Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

- Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng (LICOGI) có trách nhiệm bàn giao hồ sơ và khối lượng công việc theo quy định, đảm bảo dự án đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, các Vụ: TH, ĐMDN;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2217/VPCP-CN về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án thủy điện Bắc Hà, Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41