Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 22/BXD-KTXD
V/v: Chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cố phần Than Hà Lầm Vinacomin

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 64/HLC-QLDA ngày 5/1/2011 của Công ty cố phần Than Hà Lầm Vinacomin về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập dự toán bổ sung như nêu tại văn bản số 64/HLC-QLDA là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan. Theo quy định về Hợp đồng trong hoạt đồng xây dựng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng căn cứ từng loại hợp đồng. Đối với hợp đồng thi công xây dựng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán hợp đồng căn cứ vào khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

2. Đối với các hợp đồng tư vấn tính theo tỷ lệ phần trăm (như tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình): Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình) được xác định theo định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Công ty cố phần Than Hà Lầm Vinacomin căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22/BXD-KTXD ngày 22/02/2011 về chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.853

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!