Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22/BXD-KTQH về việc trả lời các kiến nghị của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 22/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 22/BXD-KTQH
Trả lời các kiến nghị của Công ty ĐTXL và TM 36 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí

 

Phúc đáp các công văn: số 340/CV-CT ngày 22/4/2009 của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 đề nghị “cho ý kiến về việc nâng tầng Dự án B6, Giảng Võ, thành phố Hà Nội” và số 74/PISD-KHĐT ngày 06/5/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí (PISD) đề nghị “cho ý kiến về quy hoạch khu đất số 148 Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội”; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng; việc xem xét, chấp thuận các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng công trình: chiều cao công trình, khoảng lùi xây dựng… cần căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng của khu vực được phê duyệt, thuộc thẩm quyền và phân cấp của UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn của thành phố.

Ngày 09/4/2008, Bộ Xây dựng đã có công văn số 647/BXD-KTQH nêu ý kiến về các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Vì vậy, với trường hợp của Quý công ty kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình; đề nghị Quý công ty làm việc và đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội báo cáo UBND thành phố Hà Nội, có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết, thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
 Như kính gửi;
 Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội;
 Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c);
 Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL- 02).


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/BXD-KTQH về việc trả lời các kiến nghị của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.044
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16