Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2142/VPCP-QHQT về việc chỉ định thầu dịch vụ tư vấn cấp phép chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng nhà tại Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2142/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2142/VPCP-QHQT
V/v chỉ định thầu dịch vụ tư vấn cấp phép chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng nhà tại Pháp

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 39/TTr-BVHTTDL, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu dịch vụ tư vấn cấp phép chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng nhà mua tại Pháp làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Do thời gian gấp và để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về đề nghị nêu trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 11 tháng 4 năm 2008./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải,
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2142/VPCP-QHQT về việc chỉ định thầu dịch vụ tư vấn cấp phép chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng nhà tại Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202