Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2134/BXD-VLXD về quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ khoáng sản làm xi măng cho Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành và Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2134/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2134/BXD-VLXD
V/v: quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm xi măng cho Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành và Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 827/UBND-KTN ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm xi măng tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với mỏ đá vôi Đồng Bành, đá sét Sông Hóa thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn:

Mỏ đá vôi Đồng Bành và đá sét Sông Hóa thị trấn Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng được ban hành tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Khu vực 33,4 ha đá vôi Đồng Bành và 59,36 ha đá sét Sông Hóa thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò số 1567/GP-BTNMT và số 1568/GP-BTNMT ngày 07/8/2008 và được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng tại các Quyết định số 709/QĐ-HĐTLKS và số 710/QĐ-HĐTLKS ngày 22/3/2010.

Các mỏ đá vôi, đá sét thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng có diện tích, tọa độ đã được UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp phép thăm dò và được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn thì tọa độ các mỏ khoáng sản làm xi măng (đá vôi, đá sét nêu trên) đã được thăm dò và dự kiến xin cấp phép khai thác có tọa độ khác với tọa độ được quy hoạch tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tọa độ các mỏ nguyên liệu đá vôi Đồng Bành và đá sét Sông Hóa thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vẫn thuộc vùng nguyên liệu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng.

2. Đối với mỏ đá vôi Lũng Tém II, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn:

Mỏ đá vôi Lũng Tém II, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (có diện tích 12,0 ha, toạ độ kèm theo) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng. Như vậy, Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn sẽ được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác mỏ đá vôi Lũng Tém II (có diện tích 12,0 ha, toạ độ kèm theo) và sau khi nhà máy xi măng lò đứng đã thực hiện chủ trương chuyển đổi sang công nghệ sản xuất xi măng lò quay, thì Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn được cấp phép khai thác 12,0 ha mỏ đá vôi Lũng Tém II, xã Bình Trung huyện Cao Lộc.

Để đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đi vào hoạt động, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, cụ thể như sau:

- Cấp phép khai thác đối với phần diện tích thuộc phần diện tích đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng là 33,4 ha núi đá vôi Đồng Bành và 59,36 ha đá sét Sông Hóa thị trấn Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (có toạ độ kèm theo) cho Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành.

- Cấp phép thăm dò, khai thác đối với diện tích 12,0 ha mỏ đá vôi Lũng Tém II, xã Bình Trung huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (có toạ độ kèm theo) cho Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND TỈNH Lạng Sơn
- Cty CP xi măng Đồng Bành;
- Cty CP xi măng Lạng Sơn;
- Lưu VP, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2134/BXD-VLXD về quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ khoáng sản làm xi măng cho Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành và Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123