Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2131/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2131/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh giá trị xây lắp theo Thông tư 03/2005/TT-BXD và Thông tư 16/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 279/KHKT ngày 9/9/2006 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông - Bộ Giao thông Vận tải xin hướng dẫn về việc điều chỉnh giá trị xây lắp gói thầu số 01 Km30+650-KM32+750-QL39-HY theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Gói thầu số 01 Km30+650 – Km32+750 thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 39 - đoạn qua thị xã Hưng Yên có thời gian thi công bị kéo dài vì nhiều lý do như trong văn bản 279/KHKT đã nêu, Chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công thực hiện điều chỉnh giá trị hợp đồng theo những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Riêng đối với những khối lượng thi công dở dang thực hiện sau ngày Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005 và Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành thì Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Ban QLDA giao thông Hưng yên;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2131/BXD-KTTC ngày 12/10/2006 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá trị xây lắp theo Thông tư 03/2005/TT-BXD và Thông tư 16/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!