Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2128/BXD-KHTC về việc báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2128/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2128/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
- Tổng công ty xi măng Việt Nam

 

Để chuẩn bị báo cáo đánh giữa kỳ dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 qua các năm 2006, 2007 và ước thực hiện cả năm 2008, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo theo nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo:

- Nội dung báo cáo cần phân tích, đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 của đơn vị qua các năm 2006, 2007 và ước thực hiện năm 2008, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng giải quyết.

+ Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn...). Những thuận lợi và thách thức khi Việt Nam được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới…

+ Kết quả rà soát và tình hình thực hiện đầu tư các dự án: tình hình huy động vốn cho các dự án, khối lượng, giải ngân của các dự án...

+ Tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên.

+ Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

+ Vấn đề góp vốn, liên doanh của công ty mẹ và các công ty con.

- Phần số liệu (theo mẫu biểu gửi kèm theo).

- Dự kiến nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2009 và các năm sau.

2. Thời gian gửi báo cáo:

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/11/2008, theo đường công văn và gửi trước theo số fax: 04.39742066 hoặc 04.39762153.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP; KHTC

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2128/BXD-KHTC về việc báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5