Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2118/BXD-KTQ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2118/BXD-KTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 27/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/BXD-KTQH
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình rà soát xây dựng nông thôn mới, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo những nội dung cơ bản như sau:

1. Tình hình triển khai, thực hiện công tác quy hoạch:

- Tổng số xã trên địa bàn tỉnh? Số lượng xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới tính đến hết tháng 11/2012. Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới đối với các địa phương chưa hoàn thành?

- Tình hình thực hiện và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đánh giá về chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã triển khai. Đánh giá về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị tư vấn).

2. Nêu các kiến nghị, đề xuất của địa phương đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới(cơ chế triển khai thực hiện, chính sách và các kiến nghị đề xuất khác có liên quan).

3. Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương vào cuối tháng 12/2012 (Chương trình và lịch làm việc cụ thể sẽ có thông báo sau).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 08/12/2012 để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố;
- Sở QHKT Hà Nội, T.p HCM
- Lưu: VT, Vụ KTQH (03). Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2118/BXD-KTQ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220