Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2106/BXD-VLXD báo cáo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2106/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/BXD-VLXD
V/v: Báo cáo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi : UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Ngày 16/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố và kết quả khảo sát tại một số địa phương cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các Quyết định trên. Đến thời điểm giữa năm 2012, một số địa phương đã loại bỏ được hầu hết các lò thủ công và phấn đấu loại bỏ hoàn toàn các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung, khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) như: tỉnh Hải Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bắc Ninh… và thành phố Hồ Chí Minh. Một số tỉnh đã xây dựng lộ trình để triển khai thực hiện, song nhiều tỉnh thực hiện các Quyết định trên còn hạn chế, có một số tỉnh vẫn tồn tại lò thủ công ngay trong, ven thành phố, thị xã, thị trấn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, huỷ hoại cây trồng vật nuôi, gây bức xúc trong xã hội như: Vĩnh Long, An Giang... Ở một số tỉnh, tổng số lò thủ công sản xuất gạch ngói còn rất lớn như: An Giang, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đồng Tháp, Vĩnh Long...

Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật liệu xây dựng (VLXD) tại một số địa phương được qui định trong các Thông tư: Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/01/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ vào cuối năm về tình hình sản xuất vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất vật liệu xây dựng, khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung. Hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, tiếp tục xây dựng lộ trình phù hợp để sớm chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch.

2. Chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các Văn bản nói trên theo các nội dung sau:

2-1. Tình hình lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020.

2-2. Tình hình nguyên liệu và quy hoạch vùng nguyên liệu để sản xuất gạch ngói đất sét nung trên địa bàn.

2-3. Kết quả thực hiện lộ trình xoá bỏ, chuyển đổi các lò gạch thủ công sang lò có công nghệ tiên tiến.

2-4. Tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng VLXD, việc thực hiện chứng nhận hợp qui và công bố hợp qui, được qui định tại các Thông tư nói trên.

3. Báo cáo tổng hợp về sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo từng quý (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo gửi về Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 15/12 năm 2012.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lư­u: VT,VLXD.

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2106/BXD-VLXD báo cáo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249