Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 210/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 210/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức chi phí chung theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý Dịch vụ thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 87/BDVTL-QLN&CT ngày 29/8/2011 của Ban quản lý Dịch vụ thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội về việc áp dụng định mức chi phí chung theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Định mức chi phí chung công trình thủy lợi quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là 5,5% trên chi phí trực tiếp. Đối với công trình thủy lợi chỉ có công tác đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công thì định mức chi phí chung bằng 51% trên chi phí trực tiếp. Trường hợp công trình thủy lợi bao gồm nhiều công việc đào, đắp đất thủ công, đào, đắp đất bằng máy, xây gạch, bê tông như nêu tại văn bản số 87/BDVTL-QLN&CT thì định mức chi phí chung bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp là phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

- Không áp dụng định mức chi phí chung tại điểm 6 bảng 3.8 phụ lục số 3 Thông tư số 04/2010/TT-BXD cho công tác sửa chữa, tháo lắp máy bơm.

Ban quản lý Dịch vụ thủy lợi căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 210/BXD-KTXD ngày 14/11/2011 áp dụng định mức chi phí chung theo Thông tư 04/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!