Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 21/BXD-VLXD kiểm tra tình hình thực hiện quy định sử dụng amiăng của cơ sở sản xuất tấm lợp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 21/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Thế Ngọc
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/BXD-VLXD
V/v: Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định sử dụng amiăng của các cơ sở sản xuất tấm lợp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: ………………………………

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất tấm lợp. Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội tấm lợp sẽ kiểm tra, làm việc với đơn vị về việc chấp hành các quy định liên quan đến sản xuất và sử dụng tấm lợp có chứa amiăng:

Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 27/2006/QĐ-BXD ngày 06/9/2006 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 1529/1998-TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 của Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, vật liệu xây dựng; Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn Quốc gia QCVN:16/BXD về hàng hoá là vật liệu xây dựng.

Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ, Hiệp hội tấm lợp, dự kiến làm việc với đơn vị vào ngày   tháng     năm 2013.

Đề nghị đơn vị chuẩn bị tài liệu báo cáo, làm việc với đoàn công tác.

Yêu cầu báo cáo theo các nội dung sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm ( từ 2008 đến hết 2012)

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm; việc thực hiện Quy chuẩn QCVN16:2011/BXD quy chuẩn quốc gia về hàng hóa là vật liệu xây dựng.

- Công tác báo vệ môi trường, quản lý, sử dụng amiăng, bảo vệ sức khỏe người lao động làm việc trong môi trường độc hại.

( Cần trao đổi thêm thông tin liên hệ với ông Lương Văn Hùng, chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng, điện thoại 0983197966 Email luongvanhung@moc.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT,VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thế Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 21/BXD-VLXD kiểm tra tình hình thực hiện quy định sử dụng amiăng của cơ sở sản xuất tấm lợp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116