Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2089/BXD-KHCN giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng quy chuẩn hiện hành đối với cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2089/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 05/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2089/BXD-KHCN
V/v: trả lời kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong việc áp dụng các quy chuẩn hiện hành đối với cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4996/UBND-TM ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong việc áp dụng các quy chuẩn hiện hành của Bộ Xây dựng đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với các kiến nghị, đề xuất về các tiêu chí đặc thù đối với từng trường hợp cụ thể cho trạm xăng dầu hiện hữu tại các khu vực cũ trong đô thị theo công văn nêu trên, nhưng phải đảm bảo về giao thông, an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường và đáp ứng tối đa theo yêu cầu của quy chuẩn hiện hành.

2. Trên cơ sở các kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Quy hoạch xây dựng” (QCVN 01:2008/BXD) và “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” (QCVN 07:2010/BXD), đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, vận dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2089/BXD-KHCN giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng quy chuẩn hiện hành đối với cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90