Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2083/UBND-XDĐT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2083/UBND-XDĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2083/UBND-XDĐT
V/v: triển khai Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở: Bưu chính Viễn thông, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư
- Công an Thành phố Hà Nội;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố;
- UBND các Quận Huyện

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhận được công văn số 82/SBCVT-BCVT ngày 28/02/2008 của Sở Bưu chính, Viễn thông về việc triển khai Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở BCVT hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Liên Bộ: Xây dựng – Thông tin và Truyền thông.

2. Giao Sở BCVT chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng; Công an Thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố; Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí quy định tại khoản 6 mục I của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Liên Bộ: Xây dựng – Thông tin và Truyền thông để xác định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng lắp đặt trạm BTS loại 2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thống nhất trình UBND Thành phố ban hành và công bố trong quý II/2008. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần liên hệ với Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn kịp thời.

3. Trong khi phạm vi Khu vực phải xin giấy phép xây dựng lắp đặt trạm BTS loại 2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội chưa được công bố, nếu các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng, lắp đặt trạm BTS loại 2 thì tạm thời doanh nghiệp sẽ làm thủ tục xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 theo quy định tại điểm 1.2 phần II “Quy định về giấy phép xây dựng” của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT. UBND Thành phố giao UBND các Quận, Huyện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/07/2007 của UBND Thành phố Hà Nội và theo qui định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của Liên Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Như trên;
- Các DN: VMS, GPC, Viettel, EVN Telecom, HN Telecom, SPT;
- V1, V2, V6, Xdi, CN, TH;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2083/UBND-XDĐT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35