Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2063/BXD-KTXD năm 2015 trả lời vấn đề liên quan đến Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2063/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 11/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/BXD-KTXD
V/v trả lời một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/CV-HHNT-CNMT ngày 10/8/2015 của Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BXD). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mức lương nhân công xây dựng đầu vào công bố tại Phụ lục của Thông tư số 01 chỉ để tham khảo. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức điều tra, khảo sát, công bố đơn giá nhân công thị trường tại địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. Việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán, hợp đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng điều chỉnh quy định tại Điều 2 Thông tư số 01 thực hiện như sau:

- Đối với các dự án đã phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01 thì việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định.

- Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01 thì việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2063/BXD-KTXD năm 2015 trả lời vấn đề liên quan đến Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227