Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2047/BXD-TCCB về việc triển khai chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2047/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2047/BXD-TCCB
V/v: triển khai chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sau hơn hai năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã đạt được những kết quả quan trọng: khắc phục được sự tăng nhanh dân số trở lại, khôi phục được tiến trình giảm sinh của cả nước, chất lượng dân số từng bước được nâng cao. Tuy vậy, việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ còn chậm so với yêu cầu, mức giảm sinh chưa vững chắc và tiềm ẩn nguy cơ tăng nhanh dân số, tỷ lệ sinh giảm chậm và không đạt được chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng đột biến từ đầu năm 2008 tới nay, mất cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dân số chưa cao. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc  đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai hành động thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình theo các nội dung như sau:

Thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng những hình thức phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động của đơn vị đến từng nhóm đối tượng công nhân, viên chức và lao động, đặc biệt quan tâm đến những người làm việc ở vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, làm cho mỗi cặp vợ chồng tự nguyện thực hiện quy mô gia đình có một hoặc hai con, tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trong cộng đồng.

Huy động sự tham gia và phối hợp có hiệu quả để thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và mọi cán bộ công nhân viên chức, lao động. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém của công tác kế hoạch hoá gia đình trong thời gian vừa qua, khắc phục triệt để tư tưởng chủ quan, thoả mãn trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đưa công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình vào nội dung quan trọng trong công tác thường kỳ, lấy kết quả thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con và tích cực vận động gia đình thực hiện tốt chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình theo đúng quy định.

Lãnh đạo đơn vị quan tâm bố trí nguồn nhân lực tương xứng để thực hiện hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình tại từng cơ sở.

Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch, các Tập san của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường viết bài, đưa tin về tình hình thực hiện Chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình của toàn Ngành.

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đưa chương trình giáo dục dân số- kế hoạch hoá gia đình và giới tính vào giảng dạy hoặc lồng ghép trong các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên.

Bộ Xây dựng giao Bệnh viện Xây dựng là đầu mối chủ trì và phối hợp với hệ thống y tế các đơn vị của Bộ trong triển khai các loại hình cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình tới các đơn vị thuộc Bộ, chú ý các đơn vị làm việc tại các công trình lớn, tập trung đông cán bộ công nhân viên và lao động, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa; Bệnh viện Xây dựng là cơ quan thường trực của Bộ Xây dựng về lĩnh vực dân số- kế hoạch hoá gia đình, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình sinh sản, kế hoạch hoá gia đình trong công nhân lao động của Ngành, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:        

- Như trên;
- VP Chính phủ (thay báo cáo);
- UBDSKHHGĐ (thay báo cáo);
- Bộ trưởng (báo cáo).
- Lưu VP, Vụ TCCB, BVXD.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2047/BXD-TCCB về việc triển khai chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6