Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2046/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 4724/UBND-CN ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 2046/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 29/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2046/BXD-QLN
V/v Trả lời công văn số 4724/UBND-CN
ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4724/UBND-CN ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang kiến nghị về việc quyết toán vốn xây dựng bờ bao khu dân cư có sẵn thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Những nội dung kiến nghị tại công văn số 4724/UBND-CN ngày 28/8/2006 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nêu tại công văn số 3748/UBND-CN ngày 12/7/2006 về việc quyết toán vốn xây dựng bờ bao khu dân cư có sẵn. Về những kiến nghị này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, đồng thời Bộ cũng gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo (Công văn số 1543/BXD-QLN ngày 01/8/2006).

2. Trả lời đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về cơ chế tài chính cho việc đắp bờ bao khu dân cư có sẵn, tại Văn bản số 3660/VPCP-ĐP ngày 01/7/2005 v/v giải quyết một số đề nghị của tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07/7/2004 về quy cách đắp bờ bao khu dân cư có sẵn.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện theo các quy định đã ban hành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành Chương trình theo các mục tiêu và yêu cầu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c)
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, QLN

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2046/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 4724/UBND-CN ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.376
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213