Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2042/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2042/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2042/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi :  Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 7470/TNMT-CTR ngày 15/09/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đề nghị một số vấn đề liên quan đền việc thực hiện Định mức dự toán các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân thành phố giao, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình ở địa phương theo quy định.

2. Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì “Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng định mức để công bố hoặc ban hành cho các công tác dịch vụ công ích đô thị tại địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị được công bố nhưng chưa phù hợp với quy trình kỹ thuật, kiều kiện cụ thể của địa phương”. Vì vậy, đối với định mức dự toán công tác xử lý phế thải xây dựng (xà bần) tại công trường xử lý rác Đông Thạnh (được Bộ Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 2077/BXD-KTTC ngày 08/12/2003), Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, thẩm định việc áp dụng định mức này trên cơ sở đề xuất của Công ty Môi trường đô thị và thực tế thực hiện; đồng thời trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố hoặc ban hành áp dụng và gửi báo cáo Bộ Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2042/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6