Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2036/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc đấu thầu cung cấp Trạm trộn bê tông và hệ thống băng tải phục vụ thi công bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Sơn la

Số hiệu: 2036/BXD-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2036/BXD-KHTK
V/v Đấu thầu cung cấp Trạm trộn bê tông và hệ thống băng tải phục vụ thi công bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Sơn la.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Tổng công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1826 TCT/ĐT ngày 19/09/2006 của Tông công ty Sông Đà  đề nghị Bộ cho phép Công ty cổ phần Sông Đà 5 được lựa chọn Nhà thầu thực hiện Dự án Trạm trộn bê tông đầm lăn và hệ thống băng tải phục vụ thi công bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Sơn La thông qua việc đấu thầu rộng rãi, không qua giai đoạn sơ tuyển, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung công văn số 1443/TTg-CN ngày 15/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép đầu tư Dự án Trạm trộn bê tông và hệ thống băng tải phục vụ thi công bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Sơn La. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định.

Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư là cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn Nhà thầu. Như vậy việc quyết định hình thức tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển Nhà thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

Bộ Xây dựng thông báo để Tổng công ty Sông Đà được biết và chủ động thực hiện trình tự đầu tư Dự án theo đúng quy định của luật Xây dựng và các văn bản quy phạm liên quan về quản lý đầu tư  xây dựng công trình.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Công ty CP Sông Đà 5;
- Lưu VP, KHTK.4

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2036/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc đấu thầu cung cấp Trạm trộn bê tông và hệ thống băng tải phục vụ thi công bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Sơn la

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38