Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2008/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2008/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2008/VPCP-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 165/UBND-VP4 ngày 7 tháng 3 năm 2008; số 196/UBND-VP4 ngày 18 tháng 3 năm 2008) về việc xin chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi và đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm Chủ đầu tư hợp phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng công trình. Theo phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thì vẫn còn có ý kiến khác nhau về việc lựa chọn Chủ đầu tư Dự án nêu trên. Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình để thống nhất, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án nêu trên chỉ thực hiện sau khi có báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, NC, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2008/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59