Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2005/BXD-QLN về việc xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2005/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2005/BXD-QLN
V/v xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận được Tờ trình số 5851/TT-UBND.ĐT ngày 10/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An xin ý kiến về danh mục gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BT kèm theo phụ lục đăng ký dự án xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Bộ Xây dựng nhất trí với chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh theo mô hình tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu về nơi làm việc của cán bộ, công chức và nơi giải quyết công việc với nhân dân. Việc triển khai thực hiện chủ trương này phải được thực hiện theo Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất thực hiện Dự án xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh với hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT) theo quy định của Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao cần phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ vì dự án xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định 78/2007/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định ./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2005/BXD-QLN về việc xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77