Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 20/BXD-TCCB về việc phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 20/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/BXD-TCCB
V/v: phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở

Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, tạo điều kiện cho các địa phương, các doanh nghiệp và người dân có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về xây dựng. Bộ Xây dựng đã phối hợp có hiệu quả với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phổ biến kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, từng bước đưa hoạt động quản lý xây dựng trên địa bàn đi dần vào nề nếp theo hướng tích cực và hiệu quả.

Bộ đã giao nhiệm vụ cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp quận, huyện và cấp xã, phường. Được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các cấp chính quyền, trong năm 2008, Học viện đã tổ chức được 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về xây dựng cho gần 4.000 học viên đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao năng lực cán bộ công chức cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực cho công tác đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng cho cán bộ quận, huyện và cán bộ xã, phường trong năm 2009 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Học viện CBQLXD&ĐT;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 20/BXD-TCCB về việc phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121