Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1991/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1991/BXD-VLXD
V/v: Thăm dò Sét-Cao Lanh khu vực Đồng Gianh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2161/UBND-TNMT ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang về việc thăm dò Sét-Cao Lanh khu vực Đồng Gianh thuộc xã Bình Yên, xã Lương Thiện và xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Lộc Phát. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 350 ha đã được UBND tỉnh Tuyên Quang xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực Sét-Cao Lanh nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2161/UBND-TNMT ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò Sét-Cao Lanh khu vực Đồng Gianh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1991/BXD-VLXD ngày 03/10/2008 về việc thăm dò Sét-Cao Lanh khu vực Đồng Gianh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149