Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1990/TTg-KTN điều chỉnh mở rộng diện tích khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1990/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1990/TTg-KTN
V/v điều chỉnh mở rộng diện tích KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại tờ trình số 1321/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7591/BKH-QLKKT ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh mở rộng diện tích Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh mở rộng diện tích Khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam từ 263 ha lên 320 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập và thực hiện Dự án đầu tư mở rộng khu công nghiệp này, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của các giai đoạn và theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Hà Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1990/TTg-KTN điều chỉnh mở rộng diện tích khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146