Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 199/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 199/BXD-VLXD
V/v: Báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm cơ khí

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cơ khí xây dựng(COMA);
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA);
- Tập đoàn Sông Đà;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng( LICOGI);
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO);
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1(FICO);
- Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng(VIGRACERA);
- Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Tông công ty CONTREXIM.

 

Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng sản xuất cơ khí xây dựng, nhằm xây dựng Chương trình phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2015, Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị báo cáo về tình hình sản xuất cơ khí của đơn vị với các nội dung sau:

1. Thực trạng về năng lực sản xuất sản phẩm cơ khí của doanh nghiệp.

 - Thực trạng về công nghệ, trang thiết bị sản xuất sản phẩm cơ khí của đơn vị.

 - Năng lực sản xuất và các sản phẩm cơ khí chủ yếu.

 - Tình hình đầu tư đổi mới công nghê trang thiết bị giai đoạn 2005 – 2010.

2. Định hướng phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí giai đoạn 2011- 2015.

3. Các đề xuất và kiến nghị.

Yêu cầu các thủ trưởng đơn vị khẩn trương lập Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 25/2/2011./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như­ trên;
 - Lư­u: VT,VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/BXD-VLXD ngày 15/02/2011 về báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm cơ khí do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198