Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 199/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 199/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1352/CTX-XL1 ngày 18/10/2011 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng số 66/2009/HĐ-XD ký ngày 26/11/2009 giữa Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên và liên danh Tổng công ty Constrexim Hodlings và công ty TNHH xây dựng Khánh Thuận (sau đây gọi tắt là hợp đồng số 66/2009/HĐ-XD). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản quy định điều chỉnh giá hợp đồng như nội dung công văn số 1352/CTX-XL1 ngày 18/10/2011 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam thì các bên thỏa thuận và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng. Việc điều chỉnh chỉ áp dụng với những khối lượng thực hiện theo tiến độ các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Phú Yên hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do thay đổi mức lương tối thiểu vùng để xác định hệ số điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong hợp đồng cho phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của nhà nước.

Đề nghị Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam căn cứ ý kiến nếu trên tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr02.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/BXD-KTXD ngày 09/11/2011 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.918

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!